Özel İlgi Alanları

 

  • Baş-boyun Radyolojisi

 

  • Abdomen Radyolojisi

 

  • Genitoüriner Radyoloji

 

  • RF-Mikrodalga Ablasyon işlemleri (Tiroid nodülü, miyom, abdomen kitleleri..vs)

 

  • Görüntüleme eşliğinde biopsi işlemleri
Baş Boyun Radyolojisi