Meme Biyopsisi ve Meme Ultrasonu

Meme ultrasonu 40 yaşın altındaki tüm kadınlara önerilen bir görüntüleme yöntemidir. 40 yaşın üstündeki bayanlarda, yoğun meme yapısı nedeniyle mamografinin yetersiz kaldığı durumlarda tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılır. Ultrason esnasında hasta sırt üstü uzanır. Memenin üzerine jel sürülerek prob denen ultrason aparatı meme üzerinde gezdirilir. Daha sonra aynı şekilde koltuk altı incelenir ve işlem sonlandırılır. İşlem süresi hastaya göre değişmekle beraber ortalama 15-30 dakikadır.

 

Meme Ultrasonu ağrılı bir işlem mi?

Ağrısız bir işlemdir. Mamografideki gibi meme komprese edilmediğinden hastanın herhangi bir rahatsızlık duyması söz konusu değildir.

 

Meme ultrasonunda radyasyon riski var mı?

Ultrason ses dalgalarını görüntüye çevirme teknolojisiyle çalışır. Ultrason probu denen aparatttan üretilen yüksek frekanslı ses dalgaları dokuya çarparak geri döner. Bilgisayar, dönen ses dalgalarının şiddetini ölçerek görüntüye çevirir. Radyoloji uzmanı ekranda gördüğü bu görüntüye göre değerlendirmede bulunur. Ultrasonda x ışını yoktur. Dolayısıyla radyasyon riski taşımaz. Hamilelerde ve emziren kadınlarda güvenle kullanılabilir. İstenilen sıklıkda tekrar edilebilir.

 

Niçin Meme Ultrasonu Yapılır?

- Memede ağrı, şişlik , kızarıklık gibi belirtilerin sebebini araştırmada

- Saptanan kitlelerin iyi huylu-kötü huylu ayrımını yapmada

- Fizik muayenede şüpheli bulguları olanlarda

- 40 yaşın altındaki kadınlarda memeyi değerlendirmede

- Mamografide şüpheli bulgu varlığında veya tamamlayıcı olarak

- Silikon implant barındıran memelerde kitle varlığını araştırmada

- Kistler, fibroadenomlar gibi kanser olmayan iyi huylu lezyonların boyutunu takip etmede

- Kist veya abse drenajı gibi işlemlerde iğnenin yerleştirilmesine yardımcı olmak için

- Meme biyopsisinde iğneye rehberlik etmek için

- Kanser kitlelerinin boyutunu, yayılımını değerlendirmede

 

Meme Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Meme biyopsisi yapılacak tarafda lokal anesteziyle cilt ve cilaltı uyuşturulur. Bistüri ile küçük bir insizyon yapılr. Otomatik meme iğnesi bu insizyondan memenin içine doğru ilerletilir. Aynı zamanda ultrasonla iğnenin ucu takip edilir. Lezyondan küçük bir örnek alarak iğne çıkartılır. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Hastanın sadece lokal anestezi yapılırken hafif ağrısı olur.