Çalıştığı Kurumlar

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

1- Cardiospect Görüntüleme Merkezi

2- Medient KBB Hastanesi

3- Anatomica KBB ve Estetik Cerrahi Hastanesi

4- Eren Cerrahi Hastanesi

5- Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Sultan Abdülhamit Hastanesi, Radyoloji Servisi

6- GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi

7- KKTC Girne Askeri Hastanesi, Radyoloji Servisi

8- Ağrı Askeri Hastanesi, Radyoloji Servisi

9- Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Mesleki Üyelikleri

Mesleki Üyelikleri

1- Türk Radyoloji Derneği (TRD)

2- Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD)

3- European Society of Radiology (ESR)

4- European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR)

5- Radiological Society of North America (RSNA)

Kitapları

Üst Ekstremite MRG, 2017

Alt Ekstremite MRG, 2017

Spinal MRG, 2017

Tüm Vücut MR Görüntüleme, Habitat Yayıncılık, 2015

Santral Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanısında MRG, Habitat Yayıncılık, 2013

Kemik Yaşı Atlası, Habitat Yayıncılık, 2013

Abdomen ve Pelvis MR Görüntülemesi, Habitat Yayıncılık, 2012

İntrakranial Tümörler, 2006,

Korpus Kallozumun Radyolojik Değerlendirilmesi, 2006

Danışman Üyelikleri

Dergi Editörlükleri, Hakemlik, Yayın ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri

1- Diagnostic and İnterventional Radiology

2- Dentomaxillofacial Radiology

3- Clinical Imaging

4- Nobel Medicus

5- Türkiye Klinikleri

6- Türk Radyoloji Seminerleri