Tıbbi İlgi Alanları

Baş-boyun Radyolojisi
Abdomen Radyolojisi
Genitoüriner Radyoloji
RF-Mikrodalga RF işlemleri
Görüntüleme eşliğinde biopsi işlemleri

Çalıştığı Kurumlar

Cardiospect Görüntüleme Merkezi
Medient KBB Hastanesi
Anatomica KBB ve Estetik Cerrahi Hastanesi
Eren Cerrahi Hastanesi
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Editörlük & Hakemlik

Diagnostic and İnterventional Radiology
Türk Radyoloji Seminerleri
Türkiye Klinikleri
Nobel Medicus
Clinical Imaging